Et mødested, et levested

GrønnebroKløverprisvej2650 Hvidovre

Her vil der være plads til alle – forskellige boligtyper og størrelser, fælleshus og -faciliteter samt grønne uderum, der imødekommer beboere og byens borgere.

Grønnebro er et nyt, grønt by- og boligprojekt båret af en vision om at danne bro mellem naturen og byen, og mellem mennesker på tværs af alder, baggrund og livssituationer. Med respekt for stedets omgivelser, ønsker Grønnebro at styrke de allerede eksisterende bymæssige kvaliteter og samtidig fremme bynaturen i Hvidovre Nord, så hverdagslivet fyldes med grønne og urbane oplevelser. Projektet ønsker at omdanne det nuværende asfalterede område til et grønt bolig- og byområde, så mennesker kan trives tæt på byen.

I Grønnebro vil livet udendørs og imellem husene vægtes lige så højt, som livet i boligerne. Derfor vil al parkering blive placeret under bygningerne, kørende trafik vil begrænses til et enkelt område, og ved hjælp af gennemtænkt arkitektur vil området og det omkringliggende villakvarter afskærmes mod støj fra togbanen. Arkitekturen vil desuden åbne for hyggelige opholdsrum langs facader og fortove, og vil således give plads til de små pauser, man skaber for sig selv, når man bevæger sig gennem byen mellem sine forskellige gøremål. Krydser man ind imellem bygninger, vil grønne kroge, græs, blomster, bænke og legerum opfordre til fordybelse og hyggelige møder.

Grønnebro ønsker at forene byens kvaliteter i form af det pulserende liv, aktivt handelsområde og kollektiv trafik med villakvarterets kvaliteter som grønne områder, ro samt lave huse, hvor børnene kan færdes trygt.

Med Hvidovre Station lige om hjørnet, kan beboere nå Københavns Hovedbanegård på et kvarter og Roskilde Station på 30 minutter. Billister har nem og hurtig adgang til motorring 4, ligesom Kastrup Lufthavn kan nås på blot 20 minutter. Som cyklist eller gående har man både Damhussøen, Rebæk Søpark og Vigerslevsparken lige inden for rækkevidde.

Læs mere om Grønnebro her

Fakta

Antal boliger: 171Værelser: 2-5Størrelse: 66-126 m2

Faciliteter

Parkering skjult under terrænFællesshusGrønne hustageDagligvarebutik

Video på vej

Ledige boliger i ejendommen