Få det fulde overblik over vores fondsinvesteringer.

Vi stiller krav til de fonde, vi investerer i.

Etiske retningslinjer

De fonde, vi investerer i, skal efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og love, og omfatter blandt andet etik, social og miljømæssig ansvarlighed, samt corporate governance. Vi forventer desuden at fondene følger FN’s principper for ansvarlig investeringspraksis, UNPRI.

Ansvarlige investeringer

Vi ønsker at skabe vækst og afkast på et etisk og samfundsansvarligt grundlag. Derfor lægger vi stor vægt på, at fondene, vi investerer i, har en tilstrækkelig samfundsansvarlig tilgang til deres investeringer. Vi har ikke direkte indflydelse på fondenes underliggende investeringer, men vi modtager årligt ESG-rapportering fra majoriteten af vores fonde. Herudover bliver vi underrettet, hvis en væsentlig problemstilling måtte opstå i en fond eller et porteføljeselskab.

Grønne investeringer

Vi investerer aktivt i grønne teknologier internt såvel som eksternt via fondsinvesteringer, som skal sikre en effektiv og miljømæssig omstilling i byggebranchen. Dette gøres for at støtte den grønne udvikling og for at få adgang til ny teknologi og viden, som har potentialer for afprøvning inden for vores forretningsområder.