Vi passer på dine data

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores markedsføring. Vi markedsfører os på forskellige måder f.eks. i forbindelse med vores hjemmesider, vores interesselister og vores anvendelse af sociale medier.

Dataansvar
Al vores markedsføring sker i AKF Holding A/S, og det vil også udelukkende være her at dine personoplysninger bliver behandlet, f.eks. hvis du besøger vores hjemmesider, skriver dig op til vores nyhedsbreve eller interesselister til vores leje- og ejerboliger. Det er derfor også AKF Holding A/S, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du besøger og interagerer med vores virksomhedssider på Facebook, Instagram eller Linkedin, er AKF Holding A/S fælles dataansvarlig med henholdsvis Facebook, Instagram og Linkedin i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:

AKF Holding A/S
Bispevej 2
2400 København NV

Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os pr. mail: gdpr@akfholding.dk.

Når du besøger vores hjemmesider
Når du besøger vores hjemmeside, kan vi behandle oplysninger om din IP-adresse, informationer om den enhed, du benytter og din browser. Derudover behandler vi også oplysninger om din færden på vores hjemmesider, f.eks. hvilke sider du kigger på og hvordan du klikker rundt på siden. Disse oplysninger indhentes gennem cookies og andre teknologier. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitikker, som du finder via ikonet (cookieinformation) i nederste venstre hjørne på vores hjemmesider.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside og for at kunne vise dig relevant indhold.

Dine personoplysninger behandles ud fra dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Når du skriver dig op til markedsføringsmateriale og interesseliste på vores boliger eller tilmelder dig åbent hus-arrangement
Når du rekvirerer markedsføringsmateriale om vores boligprojekter og leje- og ejerboliger behandler vi en række oplysninger om dig. Det er almindelige personoplysninger såsom dit navn, kontaktoplysninger (mail og telefonnummer), alder, postnummer, boligpræferencer mv.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring, bl.a. for at kunne sende dig det ønskede materiale og for at kunne kommunikere med dig herom.

Vi sender dig kun markedsføringsmateriale, når du har givet et samtykke til det. En forudsætning for at kunne sende dig materialet, er at vi behandler dine personoplysninger, hvilket vil ske på baggrund af en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra a.

Når du besøger og interagerer med vores virksomhedssider på sociale medier
Vi anvender sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn) i vores digitale markedsføring, og i den forbindelse behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger.

Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne målrette og personalisere vores markedsføring, foretage interne analyse og afrapportere på vores markedsføring.

Når du besøger vores virksomhedssider på sociale medier, behandler vi en række almindelige personoplysninger om dig. Det vil bl.a. være oplysninger om din adfærd på vores sider, herunder om du “liker” eller kommenterer vores opslag eller klikker på annoncer.

De sociale medier, f.eks. Facebook indsamler også en række statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på virksomhedssider via cookies. Det er oplysninger om den besøgendes alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografisk placering.

Disse oplysninger bliver stillet til rådighed for os (i aggregeret form), som vi bruger til statistik og for at forbedre vores virksomhedsside. Vi behandler dine personoplysninger ud fra en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra f.

Nedenfor har vi samlet en række nyttige links, hvis du vil vide mere om de sociale mediers behandling af personoplysninger samt deres brug af cookies:

Facebooks privatlivspolitik

Facebooks cookiepolitik

Instagrams privatlivspolitik

Instagrams cookiepolitik 

LinkedIns privatlivspolitik

LinkedIns cookiepolitik

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger bliver opbevaret på en sikker og fortrolig måde, og det er kun personer med et sagligt behov, der har adgang til oplysningerne.

I forhold til dit besøg på vores hjemmeside bliver dine personoplysninger opbevaret i op til 26 måneder.

Hvis det er skrevet op til at modtage markedsføringsmateriale fra os vedrørende et konkret projekt, vil vi som udgangspunkt gemme dine oplysninger indtil projektet afsluttes.

Dine likes og kommentarer på vores opslag på sociale medier slettes ikke af os – dette har du selv mulighed for at gøre. De oplysninger, der bliver stillet til rådighed for os af de sociale medier, sletter vi, når vi ikke længere har et sagligt behov for at behandle dem.

Hvor har vi dine oplysnigner fra
Når du besøger vores hjemmeside, modtager vi oplysningerne fra Google Analytics.

Når du rekvirerer markedsføringsmateriale, modtager vi dine personoplysninger direkte fra dig.

Når du besøger og interagerer med vores virksomhedssider på sociale medier, modtager vi i nogle tilfælde dine personoplysninger direkte fra dig, men også fra tredjepart (f.eks. Facebook i forbindelse med dit besøg på vores facebookside).

Videregivelse
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Vi anvender en række databehandlere i forbindelse med vores daglige drift. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, som skal være med til at sikre, at dine personoplysninger behandles på en ordentlig og sikker måde. Vi anvender hovedsageligt databehandlere indenfor, men vi anvender bl.a. også Mailchimp (lokaliseret i USA) i forbindelse med varetagelse af vores nyhedsbrevsservice. I den forbindelse vil der ske en overførsel af dine personoplysninger uden for EU. I de tilfælde hvor oplysninger overføres til et tredjeland, sikrer AKF at der er etableret et overførselsgrundlag efter kapitel 5 i GDPR.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Afhængig af den konkrete omstændighed kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at skrive til os på gdpr@akfholding.dk.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ajourføre privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes på vores hjemmeside under punktet “privatlivspolitikker”.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Når du søger en stilling hos AKF Holding A/S eller hos et af vores datterselskaber (samlet betegnet AKF Koncernen), modtager og behandler vi dine personoplysninger for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.  Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Dataansvar
Det er AKF Holding A/S, der varetager rekruttering i AKF Koncernen, og det er derfor AKF Holding A/S, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du søger et job i AKF Koncernen.

Vores kontaktoplysninger er:

AKF Holding A/S
Bispevej 2
2400 København NV

Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os pr. mail: gdpr@akfholding.dk.

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag
Når vi modtager din ansøgning, behandler vi de oplysninger, der fremgår af din ansøgning, CV og eventuelt andre medsendte dokumenter.

Det vil typisk være almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdag, billede, stilling, uddannelse, eksamenskarakterer, karrierehistorik mv. Disse oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (ud fra en legitim interesse).

De legitime interesser, der begrunder vores behandling af dine personoplysninger, er, at du har sendt os dine oplysninger (evt. via rekrutteringsbureau) for at komme i betragtning til en stilling hos os.

Hvis det vurderes relevant til den konkrete stilling, vil der blive gennemført en personlighedstest. Det kan også i nogle sammenhænge være relevant at indhente referencer, fx. fra tidligere arbejdsgivere. Disse oplysninger vil blive behandlet på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra a.

Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra det tidspunkt, og det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opbevaring af dine personoplysninger
Når vi modtager dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen, bliver de opbevaret på en sikker og fortrolig måde, og det er kun personer med et sagligt behov, der har adgang til oplysningerne.

Når vi har valgt den rette kandidat til stillingen, sletter vi personoplysningerne på de kandidater, som ikke er blevet valgt til stillingen. Der kan være tilfælde, hvor vi gerne vil have lov til at gemme din ansøgning mv. Dette vil vi kun gøre, hvis du giver os et samtykke hertil, og du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Hvor har vi oplysningerne fra?
Vi modtager dine personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra rekrutteringsbureau

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne parter.

Vi overlader dine personoplysninger til de databehandlere vi anvender i vores daglige drift. Vi har indgået en databehandleraftale med vores databehandlere, som skal tilsikre, at databehandleren behandler personoplysninger på en sikker måde.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Afhængig af den konkrete omstændighed kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at kontakte os på gdpr@akfholding.dk.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik, når det vurderes nødvendigt.

Når du tilmelder dig ventelisten til en af AKF Koncernens lejeboliger, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at kunne administrere ventelisten. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Dataansvar
Det er AKF Holding A/S, der varetager administrationen af ventelisten til alle koncernens lejeboliger, og det er alene AKF Holding A/S, der behandler dine personoplysninger i den forbindelse. Det er derfor AKF Holding A/S, der er dataansvarlig i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

AKF Holding A/S
Bispevej 2
2400 København NV
CVR: 10363977

Mailadresse: gdpr@akfholding.dk

Formålet med behandling af dine personoplysninger
Det er nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at kunne administrere ventelisten til vores lejeboliger, for at kunne administrere opkrævning af ventelistegebyr, og for at kontakte dig med et boligtilbud.

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag
Når du tilmelder dig en venteliste til en af vores lejeboliger, behandler vi de personoplysninger, som du selv angiver.

Det vil typisk være almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, boligpræferencer mv. Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne overholde aftalen om opskrivning til ventelisten.

Der kan være tilfælde, hvor medlemskab af en fagforening giver fortrinsret på ventelisten. Såfremt du i forbindelse med opskrivning på ventelisten bekræfter, at du er medlem af en af de fagforeninger, der giver fortrinsret, vil vi registrere det i vores administrationssystem. Når du bliver tilbudt en bolig, vil du blive bedt om at dokumentere dette forhold. Oplysningen om at du er medlem af en af de fagforeninger, der giver fortrinsret på ventelisten er en følsom personoplysning, som vil blive behandlet på baggrund af et udtrykkeligt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2. litra a. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger
Når vi modtager dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til venteliste på en lejebolig, registrerer vi dem i vores administrationssystem. Dine personoplysninger bliver opbevaret på en sikker og fortrolig måde, og det er kun personer med et sagligt behov, der har adgang til oplysningerne.

Får du tilbudt en lejebolig, vil vi slette dine personoplysninger på ventelisten indenfor 3 måneder. (Se i dette tilfælde vores “Privatlivspolitik for lejere”).

Ønsker du ikke længere at stå på ventelisten, vil dine personoplysninger blive slettet indenfor 3 måneder efter framelding.

Betaler du ikke det årlige kontingent, vil dine personoplysninger blive slettet fra ventelisten 60 dage efter rykkerskrivelsen er sendt.

Dokumentation af tilknytning til en fagforening kontrolleres udelukkende, og opbevares dermed ikke efterfølgende.

Hvor har vi oplysningerne fra?
Vi modtager dine personoplysningerne direkte fra dig, når du skriver dig op på ventelisten.

Videregivelse
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne parter.

Vi overlader dine personoplysninger til de databehandlere vi anvender i vores daglige drift. Vi har indgået en databehandleraftale med vores databehandlere, som skal tilsikre, at databehandleren behandler personoplysninger på en sikker måde.

Vi anvender primært databehandlere som er lokaliseret indenfor EU. En af vores danske databehandlere benytter sig af en underdatabehandler i USA. I den forbindelse kan der ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU. Kommissionens standardkontraktbestemmelser anvendes som overførselsgrundlag.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Afhængig af den konkrete omstændighed kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at skrive til os på gdpr@akfholding.dk.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer i privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ajourføre privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes på vores hjemmeside under punktet “privatlivspolitikker”.

Når du er lejer (eller er tilknyttet en lejer) hos et af AKF Holding A/S’ koncernforbundne selskaber, behandles dine personoplysninger for at kunne administrere dit lejemål. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Dataansvar
Det er AKF Holding A/S, der varetager al ejendomsadministration i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten, den løbende korrespondance i lejeperioden og i forbindelse med fraflytning. Det er kun AKF Holding A/S, der behandler dine personoplysninger, og det er derfor AKF Holding A/S, der er dataansvarlig i forhold til behandling af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til:

AKF Holding A/S
Bispevej 2
2400 København NV
CVR: 10363977

Mail: gdpr@akfholding.dk

Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne indgå en lejekontrakt med dig, herunder en indledende screening og for at kunne administrere dit lejemål. Dine personoplysninger vil således indgå i bl.a. den løbende kommunikation med dig, herunder hvis der er opgaver, som skal løses i forbindelse med dit lejemål. Vi behandler også dine personoplysninger i forbindelse med opkrævning af husleje, flytteafregninger mv.

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag
Det vil som oftest være almindelige personoplysninger vi behandler, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, korrespondance om lejemålet mv. Har du en parkeringsplads tilknyttet dit lejemål, vil vi i nogle tilfælde også have registreret din nummerplade.

Dine almindelige personoplysninger er nødvendige for opfyldelse af lejekontrakten, og behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra b.

I forbindelse med screening, har vi bl.a. brug for at behandle oplysninger om din husstandsindkomst, billede-id, sygesikringsbevis samt dit CPR-nummer for at kunne lave et kredittjek.

Behandlingsgrundlaget for CPR-nummer er samtykke, jf. databeskyttelseslovens §11.

Behandlingsgrundlaget for de øvrige oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af kontrakt).

Hvis du er blevet tilbudt en lejebolig på baggrund af en fortrinsret på ventelisten (ved medlemskab af en fagforening, der giver fortrinsret), vil dette medlemskab skulle dokumenteres ved indflytning. Vi registrerer blot, at dokumentation er fremvist. Oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold er en følsom personoplysning, og denne oplysning vil vi behandle på baggrund af et udtrykkeligt samtykke fra dig, som du har afgivet i forbindelse med opskrivning på ventelisten, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9 stk. 2. litra a. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Der kan være helt særlige situationer, hvor vi undtagelsesvist vil behandle oplysninger om dit helbred, som er en følsom personoplysning. Det kan f.eks. være i forbindelse med særlig indretning af din lejebolig. Disse oplysninger vil blive behandlet på baggrund af et udtrykkeligt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2. litra a. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Særligt vedrørende AKF Lejer-app
Hvis du opretter dig som bruger i AKF lejer-app, hvor du kan kommunikere med os om driftsmæssige spørgsmål, vil dine almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse og kontaktoplysninger blive behandlet for at kunne varetage dine henvendelser i relation til dit lejemål. Dette sker i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra b (i forhold til opfyldelse af lejekontrakten) og i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra f (ud fra vores legitime interesse).

Særligt vedrørende videoovervågning
På flere af vores udlejningsejendomme vil der være videoovervågning, f.eks. i p-hus/kælder, fælles udeareal og indgangspartier. Dette er alene for at forebygge kriminalitet og for at skabe tryghed. Tv-overvågningen sker i overensstemmelse med TV-overvågningsloven, og der vil være opsat skilte, hvor der foretages videoovervågning.

Dine personoplysninger (dit billede) vil i denne sammenhæng blive behandlet ud fra en legitim interesse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra f.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger, herunder den underskrevne lejekontrakt, bliver gemt i vores administrationssystem. Dine personoplysninger bliver opbevaret på en sikker og fortrolig måde, og det er kun personer med et sagligt behov, der har adgang til oplysningerne.

Dine personoplysninger bliver ikke slettet, så længe du lejer en bolig hos os. Efter at lejeforholdet er ophørt, vil vi som udgangspunkt slette dine personoplysninger efter 5 år, når vi ikke længere er forpligtet til at opbevare oplysningerne efter bogføringsloven.

Hvis det på det tidspunkt viser sig, at det er nødvendigt for os at beholde dine personoplysninger, fx hvis det er nødvendigt for at fastlægge et retskrav, eller der er andre uafsluttede sager, kan vi opbevare dine oplysninger i længere tid.

Dit CPR-nummer opbevares kun indtil lejekontrakten er indgået, hvorefter det slettes. CPR nummer slettes ligeledes hvis screeningen fører til en afvisning.

Videoovervågning bliver slettet senest efter 30 dage.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager dine personoplysningerne direkte fra dig.

Vi videregiver dine personoplysninger i følgende tilfælde
Dine personoplysninger videregives alene til vores samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt i forhold til administration af lejemålet eller for at kunne servicere dig som lejer.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til:

 • Forsyningsselskaber (ved indflytning i lejemål – på baggrund af dit samtykke)
 • Eksterne håndværkere (hvis der er opgaver I dit lejemål, som kræver at vi indhenter eksterne håndværkere til at udføre opgaven, kan dine kontaktoplysninger blive videregivet til den pågældende håndværker)
 • Vores advokat (såfremt husleje ikke bliver betalt rettidigt, kan dine kontaktoplysninger blive videregivet til vores advokat)

Vi overlader dine personoplysninger til de databehandlere, vi anvender i vores daglige drift. Vi har indgået en databehandleraftale med vores databehandlere, som skal tilsikre, at databehandleren behandler personoplysninger på en sikker måde.

Vi anvender primært databehandlere, som er lokaliseret indenfor EU. Vi anvender en databehandler, som har hovedsæde i USA, ligesom nogle af vores danske databehandlere benytter sig af en underdatabehandler i USA. I den forbindelse kan der ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU. Kommissionens standardkontraktbestemmelser anvendes som overførselsgrundlag.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen

Afhængig af den konkrete omstændighed kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at skrive til vores mail: gdpr@akfholding.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer i privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ajourføre privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes på vores hjemmeside under punktet “privatlivspolitikker”.

I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du køber en bolig af AKF Koncernen (AKF Holding A/S og underliggende datterselskaber).

Dataansvar

Når du køber en bolig af AKF Holding A/S, vil dette typisk ske via en ejendomsmægler. Det vil hovedsageligt være ejendomsmægler, der behandler dine personoplysninger, men AKF Holding A/S modtager f.eks. en underskrevet købskontrakt, hvori dine personoplysninger indgår. I den forbindelse vil dine personoplysninger blive behandlet i AKF Holding A/S, som derfor er dataansvarlig i relation hertil.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

AKF Holding A/S

Bispevej 2

2400 København NV

CVR: 10363977

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til vores mail: gdpr@akfholding.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Når du køber en bolig af os, sker det gennem vores ejendomsmægler, og vi får først dine personoplysninger fra ejendomsmægler, når der er underskrevet en købskontrakt. Formålet hermed er at vi kan dokumentere salget og overholde vores kontraktretlige forpligtelser overfor dig.

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Når vi modtager en underskrevet købskontrakt fra ejendomsmægler behandler vi en række personoplysninger om dig. Det er primært almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, kontaktoplysninger. Dette gør vi i henhold til den underskrevne kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra b og fordi vi er retligt forpligtet hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1. litra c.

På købekontrakten vil der som oftest også fremgå dit CPR nummer. Dette behandler vi i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Opbevaring af dine personoplysninger

Købskontrakten og dermed dine personoplysninger bliver gemt i vores administrationssystem. Dine personoplysninger bliver opbevaret på en sikker og fortrolig måde, og det er kun personer med et sagligt behov, der har adgang til oplysningerne.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager dine personoplysningerne fra vores ejendomsmægler, når en købskontrakt er underskrevet.

Vi videregiver dine personoplysninger i følgende tilfælde

Dine personoplysninger bliver ikke videregivet.

Vi overlader dine personoplysninger til de databehandlere vi anvender i vores daglige drift. Vi har indgået en databehandleraftale med vores databehandlere, som skal tilsikre, at databehandleren behandler personoplysninger på en sikker måde.

Vi anvender primært databehandlere, som er lokaliseret indenfor EU. Vi anvender dog en databehandler, som har hovedsæde i USA, og der kan derfor ske overførsel af din personoplysninger til lande udenfor EU. I tilfælde heraf anvendes Kommissionens standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Afhængig af den konkrete omstændighed kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at skrive til vores mail: gdpr@akfholding.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ajourføre privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes på vores hjemmeside under punktet “privatlivspolitikker”.

Denne privatlivspolitik henvender sig til samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, leverandører og andre interessenter, der enten har indgået en kontrakt med eller er i løbende kontakt med AKF Holding A/S eller et andet selskab i AKF Koncernen. Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger vil typisk være at kunne besvare en henvendelse fra dig, holde dig opdateret på et projekt, indgå i en dialog med dig eller for at vi kan opfylde vores kontraktlige og retlige forpligtelser.

Dataansvar

Da det er i AKF Holding A/S al korrespondance og administration af projekter og driftsopgaver varetages, herunder behandling af personoplysninger, er det AKF Holding A/S, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

AKF Holding A/S

Bispevej 2

2400 København NV

CVR: 10363977

Mail: gdpr@akfholding.dk

Kategorier af personoplysninger

Når vi indgår en kontrakt eller kommunikerer med samarbejdspartnere, leverandører og andre interessenter, er vi oftest i kontakt med en fast kontaktperson, og det vil være dennes kontaktoplysninger vi behandler. Det vil typisk være almindelige personoplysninger, såsom navn, telefonnummer, mailadresse, stilling, firmanavn og evt. et billede.

Behandlingsgrundlag

Hvis du har indgået en kontrakt eller aftale med os, vil vi behandle dine personoplysninger på baggrund heraf, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra b. I nogle tilfælde er vi i kontakt med interessenter, f.eks. offentlige myndigheder fordi vi er retligt forpligtet hertil, og i disse tilfælde vil vi behandle personoplysningerne i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra c. I alle andre tilfælde vil vi behandle dine personoplysninger ud fra en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra. f.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil behandle dine personoplysninger i vores systemer, som vi anvender i vores daglige drift, f.eks. mailsystem, fildrev og administrationssystem. Dine personoplysninger bliver opbevaret på en sikker og fortrolig måde, og det er kun personer med et sagligt behov, der har adgang til oplysningerne.

Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe det er nødvendigt for vores opgaveløsning, og så længe vi er retligt forpligtede hertil.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi modtager dine personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Fra dig direkte
 • Fra den virksomhed/myndighed du repræsenterer

Videregivelse

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre professionelle samarbejdspartnere i forbindelse med et igangværende projekt, hvor det er påkrævet.

Vi overlader dine personoplysninger til de databehandlere vi anvender i vores daglige drift. Vi har indgået en databehandleraftale med vores databehandlere, som skal tilsikre, at databehandleren behandler personoplysninger på en sikker måde.

Vi anvender primært databehandlere som er lokaliseret indenfor EU. Vi anvender en databehandler, som har hovedsæde i USA, ligesom nogle af vores danske databehandlere benytter sig af en underdatabehandler i USA. I den forbindelse kan der ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU. Kommissionens standardkontraktbestemmelser anvendes som overførselsgrundlag.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Afhængig af den konkrete omstændighed kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at skrive til os på gdpr@akfholding.dk.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ajourføre privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes på vores hjemmeside under punktet “privatlivspolitikker”.