Vi passer på dine data

Privatlivspolitik for brugere af AKF Fællesskabsapp

AKF Fællesskabs-app er en social platform for brugere af faciliteter, der stilles til rådighed af AKF, f.eks. aktivitets- og kulturhuset Kernen. I appen kan brugere i et boligområde eller bykvarter kommunikere internt, oprette og deltage i grupper baseret på fælles interesser, dele eller booke ressourcer samt tilmelde sig aktiviteter. Appen har til hensigt at bidrage til et godt naboskab samt øge brugernes livskvalitet og fællesskabsfølelse.

Når du opretter dig som bruger af appen og anvender appen, behandler vi dine personoplysninger. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Dataansvar

Det er AKF Holding A/S, der behandler dine personoplysninger, når du opretter dig som bruger af og anvender AKF Fællesskabs-app. Det er derfor AKF Holding A/S der er dataansvarlig i forhold til behandling af din personoplysninger.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til:

AKF Holding A/S

Bispevej 2

2400 København NV

CVR: 10363977

Mail: gdpr@akfholding.dk

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne stille en social platform til rådighed for brugere af Kernens aktiviteter og faciliteter, herunder at kunne administrere tilmeldinger og betalinger til forskellige aktiviteter.

Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag               

Som lejer

Når du lejer et lejemål i Kernen (i AKF) bliver du oprettet som bruger i AKF Fællesskabs-appen og du får tilsendt en mail med et link, du kan bruge til at aktivere din bruger.

Når du aktiverer din bruger og første gang logger ind i appen, angiver du dit brugernavn (mailadresse) og et password.

Når du anvender appen, har du (helt frivilligt) mulighed for at uploade flere oplysninger om dig selv, f.eks. et profilbillede, telefonnummer mv. Disse oplysninger, samt oplysning om din aktivitet på appen (f.eks. kommentarer i grupper opslag og hvilke aktiviteter du deltager i).

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere en social platform til vores lejere i Kernen. Denne behandling er baseret på en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du tilmelder dig et betalingsarrangement vil vi også behandle dine betalingsoplysninger, hvilket sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra b.

Ovenstående er alle almindelige personoplysninger. Det er vigtigt, at du ikke angiver følsomme eller fortrolige personoplysninger om dig selv eller andre, når du anvender appen.

Skulle du vælge ikke at aktivere din bruger i AKF Fællesskab-appen vil den automatisk slettes, hvis det er mere en 6 måneder siden brugeren blev oprettet. Ønsker du derefter at få en bruger på AKF Fællesskab-appen, skal du sende en mail til support@kernen.dk for at få oprettet en ny bruger.

Flere profiler pr. husstand

Som AKF-lejer kan du oprette profiler for øvrige familiemedlemmer i din husstand.

Opretter du profiler til familiemedlemmer i din husstand, vil deres personoplysninger blive behandlet på samme grundlag, som beskrevet ovenfor.

Som ekstern gæst

Du har som ekstern gæst mulighed for at oprette dig som bruger på AKF Fællesskabs-app, så du også har mulighed for at benytte de faciliteter, Kernen tilbyder.

Du opretter dig med dit navn og mailadresse og når du anvender appen, har du (helt frivilligt) mulighed for at uploade flere oplysninger om dig selv, f.eks. et profilbillede og dit telefonnummer. Disse oplysninger, samt oplysning om din aktivitet på appen (f.eks. kommentarer på opslag eller hvilke aktiviteter du er tilmeldt), behandler vi ud fra en legitim interesse henhold jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du tilmelder dig en aktivitet, der koster noget at deltage i, vil vi også behandle disse betalingsoplysninger, hvilket sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. Litra b.

Ovenstående er alle almindelige personoplysninger. Det er vigtigt, at du ikke angiver følsomme eller fortrolige personoplysninger om dig selv eller andre, når du anvender appen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe du har en profil på appen. Vælger du at slette din profil, vil dine personoplysninger også blive slettet. Har du deltaget i aktiviteter, hvor der er sket en betaling, vil disse oplysninger dog blive opbevaret i henhold til bogføringslovens regler, dvs. I indeværende år + 5 år.

Som AKF-lejer kan du til enhver til vælge at slette din konto. Ønsker du at slette din konto, bedes du skrive til support@kernen.dk, at du ønsker at AKF sletter din lejerprofil i AKF Fællesskabs-app. Din anmodning om sletning behandles indenfor fem arbejdsdage med henblik på at sikre, at eventuelle udestående betalinger ikke fremgår. Når vi har slettet din konto, modtager du en bekræftelse pr. mail.

Som ekstern gæst kan du til enhver tid vælge at slette din konto under ”Min profil”. Din anmodning om sletning behandles indenfor fem arbejdsdage med henblik på at sikre, at eventuelle udeståendebetalinger ikke fremgår. Når vi har slettet din konto, modtager du en bekræftelse pr. mail.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager dine personoplysningerne direkte fra dig.

Vi videregiver dine personoplysninger i følgende tilfælde

Vi overlader dine personoplysninger til de databehandlere vi anvender i forbindelse med drift af AKF Fællesskabs-app. Vi har indgået en databehandleraftale med vores databehandlere, som skal tilsikre, at databehandleren behandler personoplysninger på en sikker måde.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Afhængig af den konkrete omstændighed kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at skrive til vores mail: gdpr@akfholding.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ajourføre privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes på vores hjemmeside under punktet “privatlivspolitikker” samt i AKF Fællesskab-appen.