I foråret 2024 kunne Brøndby IF byde AKF velkommen som ny sponsor for klubbens kvindehold, Brøndby IF Women. En aftale, der styrker AKF’s engagement i vestegnskommunen yderligere.

AKF har de seneste år øget sin tilstedeværelse på Vestegnen markant. Vi har opført kultur- og aktivitetshuset Kernen, boligområdet Kirkebjerg Søpark, Grønnebro i Hvidovre og nyeste skud på stammen: vores kommende udviklingsprojekt med 1.100 boliger i Fabriksparken i Hersted. Derfor har det også været naturligt for os at indgå en aftale om at sponsorere Brøndby IF Women, der, udover eksponering på stadion, klubbens hjemmeside samt kvindernes træningstøj, er et vigtig middel til at skabe lokal forankring og støtte lokalmiljøet i Brøndby og på Vestegnen.

”Vi er meget begejstrede for at indgå sponsoraftalen med Brøndby IF Women. Det er en unik mulighed for at styrke vores engagement i Brøndby Kommune, hvor vi allerede har en betydelig tilstedeværelse gennem vores boligprojekt Kirkebjerg Søpark og kultur- og aktivitetshuset Kernen, og hvor vi fortsat ønsker at vækste,” fortæller Ino Dimsits og fortsætter:

Valget af Brøndby IF faldt naturligt for os, da klubben deler vores værdier om fællesskab og aktiv deltagelse i lokalsamfundet, og det giver os en god mulighed for at støtte op om det lokale sportsmiljø samtidig med, at vi styrker vores brandidentitet. Eksponeringen, som følger med sponsoraftalen, er derfor også afgørende for os. Det giver os en platform til at nå ud til en bredere målgruppe og øge kendskabet til vores projekter og visioner på Vestegnen og ikke mindst Kernen. Det er vores håb, at områdets mange beboere vil tage Kernen til sig, så huset bliver et samlingspunkt, der kan være med til at styrke lokale netværk og skabe grobund for nye fællesskaber. Af samme grund har vi også valgt, at Kernens logo fremgår på kvindernes tøj, da det er vigtigt for os med en stærk lokal forankring, så flere kan få glæde af huset, der med både café, padelbane, langbordmiddage, dans, yoga, koncerter, foredrag og meget mere, har virkelig meget at tilbyde.”

Administrerende direktør i Brøndby IF, Ole Palmå, er ligeledes begejstret for aftalen med AKF.

”Vi er glade for at få AKF med ombord som Nordic Partner i Brøndby IF og for at have indgået denne aftale med vores kvindehold. AKF har med aktivitetshuset Kernen og boligprojektet Kirkebjerg Søpark lagt meget engagement og aktivitet i vores lokalsamfund, og det er netop nogle af de værdier, som står os meget nært i Brøndby IF. Vi har i de seneste sæsoner markant forøget vores investeringer i kvindeholdet, da det har været et ønske at styrke Brøndby Womens fundament, og hvor seneste skridt har været at indlemme kvindeholdet i selskabet. Vi vil fortsætte med at styrke udviklingen på kvindesiden, og vi er meget begejstrede for at få AKF med som partner på den rejse,” fortæller Ole Palmå.

Se også: www.brondby.com