AKF har indgået en aftale om at sælge en større portefølje af ti industriejendomme i Storkøbenhavn på over ca. 83.300 m2. Salget blev formidlet af Colliers og Cushman & Wakefield l RED, på vegne af AKF.

Porteføljen er strategisk placeret sydvest for København, tæt på motorvejsnettet E20. Syv af ejendommene er beliggende på Avedøre Holme ved Hvidovre, mens de resterende tre findes i Albertslund, Glostrup og Ishøj.

Porteføljen er i øjeblikket udlejet til en bred vifte af lejere, der spænder fra industrivirksomheder til større transport- og logistikvirksomheder. Alle ejendommene er blevet løbende vedligeholdt af AKF, som udvikler, administrerer og drifter en betydelig portefølje af erhvervs- og boligejendomme i Danmark med hovedfokus på Storkøbenhavn.

Ejendommene er solgt til selskaber ejet af Blackstone-forvaltede fonde.

AKF blev i forbindelse med transaktionen rådgivet af Holst, Advokater Advokatpartnerselskab, anført af Anders Hedetoft, samt Colliers i samarbejde med Cushman & Wakefield l RED.

Blackstone blev i forbindelse med transaktionen rådgivet af CBRE, Bech-Bruun, Simpson Thacher & Bartlett, PwC, Arcadis & Nova Ambiente.

AKF er meget tilfreds med at have fundet en køber med omfattende erfaring inden for logistiksegmentet:

”Vi er rigtig glade for at have fundet en køber, der kan fortsætte med at udvikle og administrere porteføljen. For AKF betyder salget, at vores likviditet styrkes betydeligt og vi står derfor klar til at kaste os ind i nye, spændende projekter,” udtaler Ino Dimsits, adm. direktør i AKF.

”Vi ser en meget stærk interesse fra de udenlandske investorer inden for industri- og logistikmarkedet i København og andre større, danske byer. Salget af AKF’s portefølje bekræfter, at der fortsat er købere, der finder det interessant at investere i det danske marked,” udtaler Peter Winther, Executive Director og leder af Colliers’ Capital Markets team.

Bo Stevnss, Partner hos Cushman & Wakefield l RED tilføjer: ”Det har været et godt og konstruktivt samarbejde med AKF og Colliers. Vi ønsker Blackstone tillykke med handlen og ønsker dem held og lykke med porteføljen.”

Stamholmen 165-175, Hvidovre

In English

AKF divests a portfolio of ten industrial properties in Copenhagen

AKF has signed an agreement to sell a prominent portfolio of ten Greater Copenhagen industrial properties totalling more than 83,300 square meters. The sale was facilitated by property agents Colliers and Cushman & Wakefield | RED, acting on behalf of AKF.

The portfolio benefits from strategic locations southwest of Copenhagen, in proximity of the E20 motorway. Seven properties are located at Avedøre Holme near Hvidovre, with the remaining three assets in Albertslund, Glostrup and Ishøj.

The portfolio is currently leased to a broad range of tenants, ranging from industrial companies to major transport and logistics firms. All properties have been well maintained by AKF, a developer, manager and operator of a sizeable portfolio of commercial and residential properties in Denmark with a particular focus on Greater Copenhagen.

The properties are divested to entities owned by Blackstone-managed funds.

 Law firm Holst Advokater led by Anders Hedetoft, along with Colliers in collaboration with Cushman & Wakefield | RED acted as sell-side advisors to AKF.

CBRE, Bech-Bruun, Simpson Thacher & Bartlett, PwC, Arcadis & Nova Ambiente acted on behalf of Blackstone.

AKF is pleased that it has been possible to find a buyer with extensive experience in the logistics sector:

“We are delighted to have found a buyer that is able to continue to develop and manage the portfolio. For AKF, the divestment entails a substantial liquidity boost, and we are therefore ready to venture into new, exciting projects,” says Ino Dimsits, CEO of AKF.

“We see very strong foreign investor appetite for the industrial and logistics market in Copenhagen and other major Danish cities. The sale of the AKF portfolio confirms that buyers continue to have conviction and invest capital into Denmark,” says Peter Winther, Executive Director and head of Colliers’ Capital Markets team.

Bo Stevnss, Partner with Cushman & Wakefield | RED adds, “We have enjoyed a smooth and constructive collaboration with AKF and Colliers. We congratulate Blackstone on the acquisition, wishing them the best of luck with the portfolio.”