2021 har været endnu et travlt og positivt år for AKF med fremgang på alle virksomhedens forretningsområder. Med et årsresultat på 640,2 mio. kroner før skat kommer AKF ud af året med det bedste resultat i virksomhedens historie.

Coronapandemien har igen i år skiftevis strammet og sluppet grebet om samfundet. Alligevel har det været et imponerende år for AKF, der har formået at navigere igennem pandemien. Og virksomheden er da også kommet markant bedre ud af året end først forventet:

  • Omsætningen udgør 281,2 mio. kroner
  • Resultat før dagsværdireguleringer af eksisterende ejendomme og skat udgør 362,6 mio. kroner
  • Resultat af dagsværdireguleringer af eksisterende ejendomme udgør 277,6 mio. kroner
  • Resultat før skat udgør 640,2 mio. kroner
  • Balancen udgør 6,3 mia. kroner
  • Egenkapitalen udgør 2,7 mia. kroner, hvilket svarer til en egenkapitalforrentning efter skat på 22,3% samt en soliditetsgrad på 38,9%.

»Jeg er stolt over, hvordan vi i AKF har formået at løfte vores opgaver under disse anderledes og udfordrende vilkår, og jeg er meget glad for, at vi således kun i mindre grad har været påvirket af pandemiens følger. For status er, at det går rigtig godt i AKF. Økonomisk står vi stærkere end nogensinde før, vi har interessante projekter i støbeskeen, og vores vækstrejse fortsætter med en forøgelse af både medarbejderstab, ejendomsportefølje, projekter og investeringer. Jeg kan derfor ikke være andet end meget tilfreds med året, der er gået og det resultat, vi nu kan offentliggøre,« fortæller Ino Dimsits, adm. direktør i AKF.

Går et interessant år i møde

2022 er allerede i fuld gang, og hos AKF står det ikke stille. Virksomheden har blandt andet indgået en betinget købsaftale på en grund, der giver mulighed for at udvikle et byområde på 90.000 kvadratmeter i Storkøbenhavn til en værdi af 2,7 mia. kroner. AKF ser desuden ind i nyerhvervelser af særligt flere logistik- og udviklingsejendomme, igangværende ejendomsudviklingsprojekter til en værdi af 2,3 mia. kroner, et øget fokus på arbejdet med bæredygtighed, samt færdiggørelsen og åbningen af et af virksomhedens prestigeprojekter:

»Til august slår vi dørene op til Kernen i vores boligområde i Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester. Et 1.200 kvadratmeter stort aktivitetshus, hvor beboere i Kirkebjerg Søpark og omegn kan komme hinanden ved til fællesspisning, yoga, teaterforestillinger eller på fælleskontoret. Kernen bliver et sted, hvor fællesskaber kan blomstre og med plads til alle. Og netop denne filosofi, vil vi brede ud til alle vores ejendomme og ejendomsudviklingsprojekter som led i vores bæredygtighedsstrategi,« fortæller Ino Dimsits, og ser frem til endnu et begivenhedsrigt år for AKF.