I Danmark forbruger vi årligt fire gange mere, end vores andel af jordens samlede ressourcer tillader. En stor synder er byggeriet, der bidrager væsentligt til den samlede CO2-udledning. I bestræbelserne på at imødegå skævvridningen, har AKF valgt at engagere sig i initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet”, der har til formål at udvikle løsninger og opføre eksempler på sunde og attraktive boliger, som reducerer det samlede klimaaftryk ved nybyggeri i Danmark med 75% inden 2030. Initiativet er støttet af Villum Fonden og Realdania

I Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester vil 13 rækkehuse snart rejse sig. Bygget af træ og halm, og indsvøbt i en vision om at nytænke byggeriet. Husene er en del af ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet” og udvikles og opføres af AKF.

Med en ambition om at blive et af de førende ejendomsselskaber inden for bæredygtighed, afsøger AKF konstant nye metoder inden for byggeriet. For hvis man ikke tør udfordre status quo, finder man aldrig løsninger på de udfordringer og barrierer, som byggeriet står overfor i dag, hvis byggeriets klimaaftryk skal mindskes.

Og det skal det. Derfor betragter AKF også initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet” som en unik mulighed for at samarbejde med ligesindede bygherrer om at udvikle boliger, der har en markant lavere klimapåvirkning end standarden er for boliger i dag, og dele erfaringer om brugen af alternative materialer og systemer for at skubbe byggebranchen i en mere innovativ og bæredygtig retning.

Netop AKF’s rækkehuse indgår i initiativet som et eksempel på et boligbyggeri, hvis mål er at leve op til en reduktion på 75% i forhold til et lignende konventionelt byggeri. Husene opføres i trækonstruktioner isoleret med halm. Selvom kombinationen af træ og halm ikke er ny, kræver det stor faglig ekspertise og tæt samarbejde bygherre og rådgivere imellem for at genopfinde en ellers gammeldags teknologi og få den tilpasset nutidens krav til byggematerialer og i sidste ende den moderne bolig.

Visualisering af vores kommende rækkehusbyggeri, Søstien, i Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester.

”4 til 1 planet” er et vigtigt supplement til vores allerede igangværende arbejde med innovative byggematerialer som halm og træ. Støtten fra Villum Fonden og Realdania har betydet, at vi har kunnet bevæge os yderligere væk fra standardløsninger, der er kendte og gennemprøvede, og indarbejde endnu flere alternative løsninger for at skabe et rækkehusbyggeri med markant mindre CO2-udledning end traditionelle rækkehuse. Og her faldt valget blandt andet på naturlig ventilation og mindre CO2-tunge fundamenter, da disse to enkeltposter er blandt de absolut største i byggeriets samlede klimaaftryk. Samtidig får vi med projektet vigtige erfaringer med de problematikker, der knytter sig til arbejdet med alternative løsninger og materialer, hvor f.eks. nuværende regulering og standarder er en barriere, der kræver opmærksomhed”, fortæller Anders Borg, projektudviklingschef i AKF.

”Med rækkehusene i Kirkebjerg Søpark har vi ønsket at udforske og skubbe til grænserne for, hvad der er muligt inden for byggeriet. Og selvom et hus af halm kan lyde lidt som et ”De tre små grise”-projekt, så er det langt fra så tosset, som det kan lyde. Halm og naturlig ventilation har nemlig utallige fordele, der får os til at stræbe efter en betydelig reduktion i byggeriets CO2-aftryk samtidig med, at vi skaber boliger med et bedre indeklima og højere boligkvalitet end vi er vant til i det traditionelle byggeri”, fortæller Anders.

Og selvom AKF’s rækkehuse stadig er i projekteringsfasen, og de konkrete resultater af byggeriet lader vente på sig, er ambitionerne klare:

”De erfaringer, vi indhenter i arbejdet med vores rækkehuse, forventer vi at overføre til andre projekter og branchen som helhed. Vi ser altså vores engagement som en investering i en fælles fremtid, hvor innovative løsninger kan inspirere og påvirke andre, så vi måske kan se endnu flere byggerier i træ og halm fremover”, afslutter Anders.

Fordele ved halmbyggeri:

  1. Bygninger som CO2-lagre: Halm er et hurtigtgroende naturligt materiale, der optager CO2 fra atmosfæren i vækstperioden. Når halmen bruges som byggemateriale, lagres den optagede CO2 i bygningens konstruktioner i stedet for at blive udledt til atmosfæren – og dermed fungerer bygningen som et simpelt CO2-lager.
  2. Sunde og åndbare boliger: Halm er åndbart og kan bidrage til at skabe et sundt indeklima ved at regulere luftfugtighed og luftkvalitet til fordel for beboernes trivsel.
  3. Fornybart isoleringsmateriale: Halm er et naturligt forekommende isoleringsmateriale, som er et restprodukt fra landbruget. Halmbyggerier opretholder en fin jævn temperatur i boligerne, med et mindre behov for opvarmning og køling.
  4. Mindre affald: Halm er et biomateriale, og byggeri med halm medfører minimal affaldsproduktion sammenlignet med mere konventionelle byggematerialer. Biogene materialer kan også lettere vende tilbage til naturens kredsløb efter brug.

 

Artiklen er et uddrag fra vores Årsrapport 2023. Dyk ned i rapporten her.