Logistikejendomme bliver en stadig vigtigere del af AKF’s ejendomsportefølje. I løbet af 2021 har AKF da også opnået en logistikportefølje på 600 millioner kroner, og målet er at få opbygget en samlet portefølje af logistikejendomme til en værdi af 1 milliard kroner inden udgangen af 2022.

En ejendomsportefølje opbygger ikke sig selv. Derfor opkøber AKF lager- og logistikejendomme, men opfører dem også selv. F.eks. har virksomheden i 2021 opført en 2.780 kvadratmeter stor lagerhal på Avedøreholmen i Hvidovre, som i dag lejes af logistikvirksomheden Gordon Delivery.

»Vi oplever, at der i logistik- og lagersegmentet generelt er en positiv udvikling og stor efterspørgsel. Vi ønsker at imødekomme vores lejere, og af samme årsag vil vi tilføje flere logistikejendomme til vores portefølje i den kommende tid for at opnå en mere diversificeret portefølje inden for logistik- og lagersegmentet. Ejendommen på Avedøreholmen skal således indgå i vores portefølje,« fortæller Lars Gjørret, ejendomsdirektør i AKF.

Efterspørgslen på lager og logistikejendomme har taget kraftigt til. Årsagen skal sandsynligvis findes i både Coronakrisens nedlukninger og varemangel, samt et øget fokus på nethandel. Markedet har således oplevet en massiv vækst og interesse i alle større industriområder de seneste 18 måneder.

»Pandemien har fået efterspørgslen på lagerejendomme i omegnen af København til at stige kraftigt. Flere virksomheder har fået behov for mere lagerkapacitet, fordi kunderne har rykket en stor del af deres shopping online. Samtidig har udfordringer i forsyningskæderne, særligt under Coronakrisen, sat fokus på, hvor vigtigt det er at have varerne tæt på, hvor de skal afsættes,« uddyber Lars.

Last Mile Storage

AKF har som udgangspunkt sit hovedfokus på at finde ejendomme og byggegrunde til logistikejendomme ved indfaldsveje i omegnen af København. For tanken er, at virksomheder hurtigt og effektivt skal kunne transportere deres varer fra lageret ud til slutkunden. Det er det, som i branchen kaldes for ’last mile storage’, hvor målet netop er at fragte en vare fra A til B på den hurtigst tænkelige måde.

Men der er et begrænset antal gode lokationer i Københavnsområdet, og derfor er der også voldsom rift om de gode byggegrunde blandt ejendomsselskaberne. Her er det nødvendigt, at AKF har et godt samarbejde med mæglere og samtidig selv holder et vågent øje med markedet.

»Det er utroligt vigtigt for os at få identificeret de bedst mulige lejemål, som kunne være interessante for vores lejere, så potentielle lejere ved, at de skal kigge mod AKF, når de søger efter de bedst placerede logistik og lagerejendomme,« fortæller Lars.

Avedøreholmen i Hvidovre er et af de områder, der holdes ekstra øje med. Her er størstedelen af ejendommene nemlig opført tilbage i 1970’erne, hvilket betyder, at en række af ejendommene ikke længere formår at leve op til den moderne lager- og logistikvirksomheds behov, men ej heller de bygningskrav, der stilles til byggeri i dag. Der er derfor stor sandsynlighed for, at flere af disse bygninger vil blive revet ned og erstattet af nye bygninger med moderne faciliteter, og det gør dem attraktive for flere ejendomsselskaber. Desuden hører Avedøreholmen netop ind under betegnelsen ’last mile storage’ med sin ideelle placering lige op ad motorvejsnettet og med kun knap 14 kilometer til Rådhuspladsen i København. Derfor er der også stor tilfredshed over, at man allerede har igangsat de første tiltag i forbindelse med et nyt logistikeventyr:

»Indtil videre kan jeg fortælle, at vi blandt andet arbejder på et projekt på ca. 3.500 kvadratmeter på Avedøreholmen med forventet opførsel i 2022,« fortæller Lars.

Fremtiden tegner lys

Fremtiden for AKF’s logistikportefølje ser lovende ud. For selv når Coronakrisen er lagt bag os, mener Lars stadig, at den stigende nethandel vil fortsætte:

»Jeg har en forventning om, at vi skal ud og investere yderligere i logistik. Vi vokser og har mange projekter i pipelinen, så der går ikke lang tid, før vi har brug for at sætte flere penge af til logistikprojekter – også efter at vi har rundet den ene milliard kroner,« fortæller Lars.

Målet med AKF’s logistikportefølje er da også at opbygge en logistikportefølje bestående af en række ejendomme med gode beliggenheder. Hensigten er nemlig på sigt at kunne tilbyde både nuværende og kommende lejere en større fleksibilitet i forhold til udvalget af ejendomme.

»I stedet for at lejerne skal ud og bruge tid og ressourcer på at finde helt nye lejemål, så ser vi gerne, at vi har en portefølje, der kan imødekomme deres forskellige behov, som de vokser, eller foretager andre større ændringer,« afslutter Lars.