Vær med til at udforme fremtidens boliger og skubbe til den grønne omstilling, når vi inviterer til fokusgruppe om et mere bæredygtigt byggeri og udviklingen af en mere bæredygtig bolig.

Til fokusgruppen er vi interesserede i at høre dine tanker, meninger og input til, hvad der er vigtigt for dig, når vi skal udforme og komme med et bud på fremtidens mere bæredygtige boliger. Er det f.eks. valget af byggematerialer, størrelsen på boligen, indretningen, muligheden for fællesskaber eller noget helt andet?

Vi planlægger at afholde to fokusgrupper, der hver varer ca. 2,5 timer og foregår på en hverdagsaften i april. Du vil kun blive inviteret til én fokusgruppe. Fokusgrupperne foregår digitalt, så du kan deltage hjemmefra. Vi værdsætter din deltagelse, og som tak vil du modtage et gavekort på 500 kr. til GO DREAM.

Vi stræber efter at sammensætte et bredt og repræsentativt udvalg med ca. 10 deltagere per fokusgruppe, og vi vil kontakte dig, hvis din profil matcher.

Kirkebjerg Søpark: Fællesskab, tryghed og et bud på den mere bæredygtige bolig

Til fokusgruppen vil du blive præsenteret for vores igangværende udviklingsprojekt i Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester, hvor vi udover 479 lejligheder også opfører 40 rækkehuse. 13 af disse rækkehuse bliver bygget i biogene materialer, der bidrager til en markant lavere klimabelastning sammenlignet med konventionelle byggematerialer. Biogene materialer er materialer som naturen har groet, og helt specifikt bliver rækkehusene bygget af elementer i træ og halm.

Derudover har projektet fokus på det gode indeklima og at skabe et boligområde, der styrker og fremmer fællesskaber gennem deleøkonomiske tiltag, fællesfaciliteter og uderum.

Rækkehusene, der stadig er under udformning, er de første af sin slags og er støttet af initiativet “Boligbyggeri fra 4 til 1 planet“, der har til formål at udvikle løsninger og opføre eksempler på sunde og attraktive boliger, som reducerer det samlede klimaaftryk ved nybyggeri i Danmark med 75% inden 2030. Initiativet er støttet af Villum Fonden og Realdania.

Rækkehusprojektet vil blive brugt som et casestudie til fokusgruppen. For at imødekomme ønsker og behov i udformningen af mere bæredygtige boliger, vil vi derfor også gerne høre dine tanker og mening om de planlagte rækkehuse.

Visualisering af vores kommende rækkehusbyggeri, Søstien, i Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester.

Tilmeld dig

Hvis du interesse, kan du tilmelde dig her: Tilmeld fokusgruppe

Du kan desuden læse mere om Kirkebjerg Søpark på www.kirkebjergsoepark.dk

Tilmeldingsfristen er mandag den 8. april 2024.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen
AKF – i samarbejde med BARK