»Det nuværende niveau for regulering af bolighusleje er i overkanten.«.

Sådan siger administrerende direktør for AKF, Ino Dimsits, i forbindelse med den offentlige debat, der lige nu fylder i medierne og i mange danske lejeres hverdag. Og forståeligt nok, for det er en usikker tid, vi befinder os i med alvorlige økonomiske konsekvenser for mange, heriblandt boliglejere.

»I AKF har vi gode boliglejere, som vi er meget glade for. Derfor vil vi også gerne sikre, at de kan blive boende,« fortæller Ino Dimsits.

Private udlejere kan typisk regulere boliglejen, så den følger nettoprisindekset. Men i en tid, hvor krig, pandemi og en global forsyningskrise har sat skub i inflationen, har AKF allerede tilbage i foråret besluttet at imødegå udviklingen ved at regulere bolighuslejen lavere end nettoprisindekset.

»Det er vigtigt for os, at vi ikke bidrager til en usund økonomi hos vores boliglejere. Vi har derfor besluttet, at vores boliglejeres husleje reguleres i omegnen af 4 % i de kommende 12 måneder,« afslutter Ino Dimsits.