Hvad sker der, når man samler fagligheder på tværs af en virksomhed for at diskutere et essentielt emne som en bæredygtig fremtid? Det fik AKF svar på i sommeren 2021.

I sommeren 2021 begyndte udarbejdelsen af AKF’s nye bæredygtighedsstrategi. En strategi, udviklet med inddragelse af AKF’s bestyrelse og medarbejdere fra alle afdelinger og lag i virksomheden – fra drift og ejendomsadministration til renovering, projektudvikling og byggeledelse over økonomi og it.

AKF er generelt kendetegnet ved en flad struktur. Der er kort fra top til bund, og alle i virksomheden har en stemme, der bliver hørt og taget alvorligt. Også fællesskabsfølelsen blandt medarbejderne er stærk, og der sættes stort engagement i at samarbejde på tværs. Og i udarbejdelsen af AKF’s nye bæredygtighedsstrategi har netop virksomhedens struktur og tilgang til arbejdet været helt central.

Til tværgående workshops med repræsentanter fra hele virksomheden blev der drøftet alt fra bæredygtig drift, renovering og byggeri og AKF som bæredygtig arbejdsplads til CO2-neutrale byggerier, deleøkonomiske principper, automatisk sortering og genbrug af byggematerialer, samt ønsket om at være med til at skabe rammerne for stærke fællesskaber blandt lejerne.

»Samarbejde på tværs er helt afgørende for os i AKF. Vi er mange forskellige fagligheder og personligheder samlet på ét sted, og for at lave gode udviklingsprojekter kræver det, at alle byder ind. I udarbejdelsen af vores
bæredygtighedsstrategi har det stået særligt tydeligt frem. For selvom vi hver især står solidt plantet i vores egen faglighed, er det i fællesskab, vi formår at skubbe til den bæredygtige dagsorden og højne ambitionerne for vores projekter og ejendomme i drift. Og så er det bare en stor tilfredsstillelse at mærke engagementet hele vejen rundt. For vi ved, at alle aspekter af byggeriets livscyklus er vigtige, når de bæredygtige løsninger skal findes,« fortæller Line Bruun Mogensen, projektudvikler i AKF.

Og AKF’s medarbejdere har sammen turdet være ambitiøse og drømme stort for AKF’s bæredygtige fremtid.

»Vi vil være en af de mest bæredygtige virksomheder i branchen. Intet mindre. Vi ved naturligvis godt, at det ikke er noget, der sker i morgen, men vi vil arbejde målrettet for at nå vores ambition. Personligt er jeg både glad og stolt over at være med på den rejse, som AKF nu begynder. Og selvom det måske kan lyde højtravende, så betyder det altså bare noget, at jeg kan fortælle mine børn, at min arbejdsplads arbejder for en bedre verden til dem,« fortæller Emilie Karlsbad, projektudviklingschef i AKF.

Men en ambition er selvfølgelig ikke tilstrækkelig i sig selv, og derfor har AKF’s medarbejdere også arbejdet sammen om at definere de nødvendige skridt på vejen for at nå virksomhedens bæredygtige mål på både den korte, mellemlange og meget lange bane.

»Jeg er faktisk rigtig stolt af vores medarbejdere. De har taget ansvar og skubbet på for de høje ambitioner og udformet konkrete idéer til det videre arbejde. Og det er altså prisværdigt,« fortæller Ino Dimsits, administrerende direktør i AKF.

Medarbejdere som ambassadører

AKF’s inddragelse af medarbejderne i udarbejdelsen af bæredygtighedsstrategien fra begyndelsen, har også igangsat en anden positiv udvikling, nemlig ambassadørskabet, hvor medarbejdere er med til at påvirke den bæredygtige dagsorden.

»For mig er det altafgørende at sikre, at vi så vidt muligt indtænker bæredygtige løsninger i vores renoveringsprojekter. I AKF oplever jeg at blive hørt, når jeg præsenterer mine tanker og forslag, og for mig har det øget mit engagement i mit arbejdsliv, hvor jeg i langt højere grad prioriterer ikke bare at deltage i, men også at facilitere udflugter og foredrag med fokus på bæredygtigt byggeri for mine kollegaer,« fortæller Mads Lund Nielsen, projektleder i AKF.

Mads’ eksempler er blot nogle af mange initiativer, som i øjeblikket igangsættes på tværs af virksomheden. Administrerende direktør, Ino Dimsits, oplever også, at kulturen omkring et fælles ansvar for en bæredygtig linje er forstærket kraftigt.

»Generelt har udviklingen af vores bæredygtighedsstrategi været rigtig givtig, og det, at alle har en aktie i strategien, gør, at vi i dag har medarbejdere, der fungerer som ambassadører, forandringsagenter og inspiratorer for de vigtige bæredygtige beslutninger, der træffes i hverdagen. Man kan sige, at bæredygtighed er begyndt af gennemsyre hele AKF – og det er rigtig positivt,« afslutter Ino.