AKF kommer stærkt ud af 2022 med et årsresultat på 457,5 mio. kroner før skat, en egenkapitalforrentning på 13,8 procent og en fortsat styrket solvens.

Som et af landets mest solide ejendoms- og udviklingsselskaber er AKF derfor klar til at se ind i de muligheder, der måtte opstå på ejendomsmarkedet i den kommende tid. Samtidig har AKF intensiveret sit fokus på arbejdet med samfundsansvar og arbejdet med at skabe transparens via ESG-rapportering. Håbet er at bidrage til udvikling af en fremtidig standard for branchens samfundsansvar og rapportering.

Resultater fra året, der gik:

  • Omsætningen udgør 832,5 mio. kroner
  • Resultat af ejendomsdrift- og udlejning før skat udgør 298,2 mio. kroner
  • Resultat af dagsværdireguleringer af eksisterende ejendomme udgør 67,5 mio. kroner
  • Resultat før skat udgør 457,5 mio. kroner
  • Balancen udgør 7,2 mia. kroner
  • Egenkapitalen udgør 3,2 mia. kroner, hvilket svarer til en egenkapitalforrentning efter skat på 13,8% samt en soliditetsgrad på 40,7%

 

Stærk forretningsmodel og organisation

Ino Dimsits tillægger AKFs forretningsmodel og en stærk organisation en stor del af æren for, at AKF igen i 2022 kommer med et solidt resultat:

»AKF har under ét tag samlet en bred del af værdikæden inden for ejendomsudvikling og -drift. Denne forretningsmodel stiller os i en særlig gunstig position og giver stabile afkast til vores aktionærer – også i perioder med stigende usikkerhed. Og vi må være realistiske og forberedt på, at der venter en svær tid i de kommende år med stor usikkerhed og betydelige geopolitiske og makroøkonomiske udfordringer. AKF kommer resultatmæssigt stærkt ud af 2022, og som organisation står vi stærkere end nogensinde tidligere. Det giver os mulighed for at vokse yderligere. Som et af landets mest solide ejendoms- og udviklingsselskaber er vi derfor klar til at se ind i de muligheder, der måtte opstå på ejendomsmarkedet i den kommende tid. Jeg er naturligvis yderst tilfreds med, at vi er i den position. « fortæller Ino Dimsits, adm. direktør i AKF.

Du kan se årets resultater og downloade hele årsrapporten for 2022 her.

 

EjendomsWatch: “Har ikke fået noget foræret”: AKF-boss ser færre konkurrenter på spillepladen

EjendomsWatch: AKF runder kvart milliard i lejeindtægter og lander “solidt” resultat

Estate Media: AKF får resultat på en halv milliard i 2022 – godt rustet til vanskeligt år

Dagens Byggeri: AKF efter solidt regnskab: 2023 bør byde på bæredygtige kvantespring