Opsigelse af lejemål

Ønsker du at opsige dit lejemål, skal du udfylde en blanket online og herefter underskrive den via MitID / nemID. Opsigelsen er først gyldig, når samtlige blanketter er udfyldt korrekt og underskrevet af rette vedkommende.  ​

Du finder opsigelsesblanketten her.

Husk at ægtefælle/samlever også skal underskrive opsigelsen.​

Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. hverdag i måneden, der ikke er dagen før en helligdag jf. lov om leje §86. Vi gør opmærksom på, at lejemålet samt bilejemål (kælder, haveskur, carport) skal være fraflyttet senest 14 dage før frigørelsesdagen af hensyn til istandsættelse – uanset om lejemålet selv istandsættes – jf. lejekontrakten.

Istandsættelse af lejemål
Lejemålet skal afleveres nyistandsat med hvidtning, tapetsering og maling, samt med nybehandlede gulve som ved indflytning.

​Du har selv mulighed for at istandsætte lejemålet, dette skal blot være færdiggjort inden fraflytningssynet som sker 14 dage før frigørelsesdagen. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført.

Flyttesyn og flytteregnskab
Ved fraflytning skal foretages et flyttesyn, hvor der udarbejdes en udflytningsrapport. Flyttesynet kan først foretages, når lejemålet og evt. bilejemål (kælderrum, skur, carport) er fuldkommen ryddet og rengjort.

Ved flyttesynet afleveres alle nøgler, hvorfor der ikke er mulighed for at foretage sig noget i lejemålet, efter flyttesynet er foretaget.

Alle arbejder, der er noteret på udflytningsrapporten, udbedres af ejendommens håndværkere. Som lejer hæfter du for lejen i istandsættelsesperioden.

Ifl. lejeloven har lejer pligt til at fremvise lejligheden hver anden hverdag i to timer i tidsrummet 16-20. Det er dog yderst sjældent, at det er nødvendigt at fremvise i så stort et omfang.

Flytteopgørelsen vil foreligge cirka 4-6 uger efter frigørelsesdatoen.