Jeg er glad for, at vi endnu engang viser, at vi står på et stærkt fundament med basis for at vokse yderligere fremover

» AKF har under ét tag samlet en bred del af værdikæden inden for ejendomsudvikling og -drift. Denne forretningsmodel stiller os i en særlig gunstig position og giver stabile afkast til vores aktionærer – også i perioder med stigende usikkerhed. AKF kommer stærkt ud af 2022 med et årsresultat på 457,5 mio. kroner før skat. Vi har opnået en egenkapitalforrentning på 13,8 procent, og vores solvens er fortsat styrket. Hermed står vi i en position, der giver os mulighed for at vokse yderligere. Som et af landets mest solide ejendoms- og udviklingsselskaber er vi derfor klar til at se ind i de muligheder, der måtte opstå på ejendomsmarkedet i den kommende tid. «

— Ino Dimsits, adm. direktør i AKF

Årsrapporter

I årsrapporten kan du se vores seneste regnskab og læse mere om årets milepæle.

Læs vores årsrapport for 2022
Årsrapport 2021Årsrapport 2020Årsrapport 2019Årsrapport 2018Årsrapport 2017

I 2022 har vi arbejdet indgående med bæredygtighed og ESG, hvor vi har opnået bred anerkendelse for vores indsatser

» Det skal vi fortsætte med. Endvidere har vi arbejdet med digitalisering, som har øget vores transparens og ikke mindst vores effektivitet. Vi er kommet tættere på vores lejere, og har lavet løsninger, som i en svær tid er til fordel for begge parter. Disse temaer er vigtige, og noget som vi skal arbejde videre med. Samlet er ovenstående medvirkende til, at vi som organisation står stærkere end nogensinde tidligere. «

— Ann-Sofie Østberg Bjergby, CFO i AKF

Vores ageren i ejendomsbranchen strækker sig ud over hele værdikæden

» Da vi både har intern drifts- og administrationsafdeling, har vi derfor også de bedste forudsætninger for at tænke alle facetter og interesser ind i en mere bæredygtig håndtering af vores ejendomsportefølje. Når vi udvikler ejendomme, er det med en ambition om langsigtet ejerskab og drift. Vi bygger og renoverer derfor altid med et øget fokus på kvalitet, ordentlighed og relation til lokalområdet. «

— Vibeke Lorenzen, Teknisk direktør i AKF