Vores forretning står på tre ben, og vi arbejder med stor dedikation og engagement for at sikre succes på alle områder

Ejendomsdrift og -udlejning

I AKF driver, administrerer og udlejer vi bolig- og erhvervsejendomme. Vi har en diversificeret ejendomsportefølje bestående af både butik-, hotel-, kontor- og logistiklejemål, samt lejeboliger. Vores interne drifts-, renoverings-, administrations- og udlejningsafdeling lægger hver dag alle kræfter i for at tage god hånd om både vores ejendomme og lejere. 

SE VORES EJENDOMME

Ejendomsudvikling

Med egen projektudviklingsafdeling finder og udvikler vi selv nye ejendomsudviklingsprojekter. På denne måde sikrer vi udvidelse af vores portefølje med boliger og erhvervslejemål, der lever op til nutidens krav til et godt familie- og arbejdsliv. Vores ejendomsudviklingsprojekter opføres af enten total- eller fagentreprenører, og styres i begge henseender af vores interne byggeafdeling. 

SE VORES EJENDOMSUDVIKLINGSPROJEKTER

Fondsinvestering

I AKF investerer vi direkte såvel som indirekte via danske kapitalfonde og eget investeringsselskab. Med vores investeringer ønsker vi at bidrage med ansvarlig, risikovillig kapital og lånekapital til først og fremmest danske vækst- og erhvervsvirksomheder.

SE VORES FONDSOVERSIGT

TÆT PÅ

AKF halmbyggeri Kirkebjerg Søpark

AKF er klar til første byggeri i halm

Vi skal være bedre til at anvende materialer, hvor det giver mening, og hvor…

Halmelement montering AKF

AKF inviterer til opførelse af den professionelle branches første halmbyggeri

Som det første professionelle ejendoms- og udviklingsselskab i Danmark opfører AKF…

AKF hovedkontor Bispevej skilt

Nye stærke kræfter i AKF bestyrelse

To nye medlemmer er valgt til bestyrelsen i ejendoms-, udviklings- og…