I AKF mener vi, at byggelovgivningen skal afspejle klimavidenskaben. Med klimainitiativet Reduction Roadmap er over 550 organisationer gået sammen om at påvirke lovgiverne til en mere ambitiøs klimalovgivning i forbindelse med den kommende revidering af bygningsreglementet.

Vi støtter op om Reduction Roadmap og nødvendigheden af at indføre krav til, hvor meget CO2 et byggeri må udlede. Bygge- og ejendomsbranchen har allerede løsningerne. Og med politisk handling kan den grønne efterspørgsel ensrettes og boostes, så både investorer, producenter, leverandører og rådgivere forpligter sig til klimakrav, der afspejler videnskaben og overholder Paris-aftalen.

I kan også vise jeres støtte. Læs mere her