AKF indgår partnerskab med Real Care. En velgørende organisation, der understøtter danske ejendomsaktører i at arbejde med social bæredygtighed ud fra et samfundsperspektiv. Dette gøres gennem en række konkrete initiativer og projekter, med formålet om at skabe trygge og stabile rammer for udsatte børn og unge i Danmark, og give dem mulighed for at skabe sig et velfungerende og selvforsøgende voksenliv. Organisationen har blandt andet støttet og iværksat projekter i samarbejde med Joannahuset, Børnehjælpsdagen, BørneTelefonen, Mind Your Own Business, Mindzone og FRAK

Social bæredygtighed er ikke fremmet for AKF. AKF arbejder allerede aktivt med skabelse af fællesskaber for beboerne i deres ejendomme for at fremme trivslen i og omkring deres boligområder. Partnerskabet med Real Care bliver derfor en vigtig tilføjelse til arbejdet med fællesskaber, der også er et af omdrejningspunkterne for Real Cares støtteprojekter. Med partnerskabet får AKF mulighed for at nå endnu længere ud og gøre en væsentlig forskel for børn og unge i hele landet – i samarbejde med flere ansvarlige branchefæller.

“Vi er meget stolte over at indgå partnerskab med Real Care. Partnerskabet understøtter i høj grad vores bestræbelser på at styrke vores sociale profil og vores store fokus på den sociale bæredygtighed. Vi arbejder allerede aktivt med at skabe stærke og inkluderende fællesskaber blandt vores lejere for at sikre trivsel og tryghed samt minimere ensomhed. Partnerskabet med Real Care giver os en unik mulighed for at udvide vores engagement og hjælpe de allermest sårbare børn og unge i vores samfund. Derfor glæder vi os også til at involvere vores egne medarbejdere aktivt i det meningsfulde, velgørende arbejde, så vi kan skabe en win-win situation, hvor både vores samfund og vores virksomhed drager nytte af partnerskabet,” fortæller Ino Dimsits, adm. direktør i AKF.

Allerede nu involveres den første medarbejder, da PR- og kommunikationschef, Dea Lyng, vil repræsentere AKF i Real Cares Impact Board og dermed bidrage til retningen og fokusset for projekterne. Fremadrettet kan AKF’s resterende medarbejdere også involveres som Real Care- ambassadører, hvilket vil skabe en dybere forankring af samarbejdet hos AKF.

“Med AKF som en del af vores partnerkreds kan vi yde endnu bedre støtte til udsatte børn og unge. Vi ser en klar synergi mellem de tiltag AKF allerede foretager sig indenfor ESG, og Real Cares DNA. Fællesskab er nøgleordet i vores organisation, da det bevæger sig gennem vores partnerskreds, bestyrelse, Impact Board, projekter og initiativer – i fællesskab søger vi efter løsninger der kan støtte udsatte børn og unge. Vi ser utroligt meget frem til samarbejdet med AKF,” udtaler Real Cares stifter og direktør, Line Skovfred.