Vi kan i dag offentliggøre vores årsrapport og -resultat for 2023, der markerer endnu et år med en robust præstation på trods af en udfordret branche.

AKF afslutter 2023 med et årsresultat på 191,5 mio. kroner før skat. Egenkapitalen inkl. minoriteter efter skat er forrentet med 5,6%, og soliditetsgraden er igen blevet styrket og udgør 43,6%.

”Det er et tilfredsstillende resultat i en tid, hvor ejendomsbranchen er udfordret og vi mødes af kreditstramninger, høje renteniveauer og voksende afkastkrav. Resultatet er et udtryk for vores evne til at håndtere de udfordringer, vi møder, og vores medarbejderes kollektive engagement og dedikation. Så på trods af et udfordret år, står AKF fortsat stærkt, og vi har igen fastslået vores position som et af de mest solide, private ejendoms- og udviklingsselskaber i Danmark,” fortæller Ino Dimsits, adm. direktør i AKF.

På udlejningsfronten har året også budt på flere lyspunkter.

”Næsten 98% af vores portefølje er udlejet og vores samlede lejertilfredshed har aldrig været højere i de fire år, hvor vi har foretaget målingen. Det er vigtigt og glædeligt at opleve, at vores arbejde, for kontinuerligt at forbedre os og leve op til vores lejeres forventninger og behov, bærer frugt. Vores lejere ér kernen i vores forretning, og deres opbakning vidner om, at vi evner at levere attraktive lejemål og god service. Vi fortsætter naturligvis arbejdet i 2024 og har i den forbindelse startet året med at styrke vores organisation med ansættelse af tre nye driftschefer og oprettelse af en asset management-funktion,” fortæller Ino Dimsits.

Resultater fra året, der gik

  • Omsætning: 293,3 mio. kroner
  • Resultat af ejendomsdrift- og udlejning før skat: 139,9 mio. kroner
  • Resultat før skat: 191,5 mio. kroner
  • Balance: 7,46 mia. kroner
  • Egenkapital: 3,35 mia. kroner
  • Egenkapitalforrentning efter skat inkl. minoriteter: 5,6%
  • Soliditetsgrad: 43,6%
  • Likviditet inkl. trækningsretter: 413,0 mio. kroner
  • Tomgangsareal: 2,3%
  • Lejertilfredshed: 71,2% jf. NPS-score

”Vi ser positivt på fremtiden, selvom udfordringerne fortsat eksisterer. Vi er derfor gået ind i 2024 med optimisme, realistisk sind og en overordnet ro i maven grundet vores markedsposition, en forbedret likviditet, spændende igangværende projekter og dygtige medarbejdere,” afslutter Ino Dimsits.

Læs hele vores årsrapport her.