I marts 2022 flyttede vi tilbage i vores hovedkontor på Bispevej 2, der var blevet udbygget med en ny 2. sal og dertilhørende tagterrasse, så vi kan sikre plads til at være for alle vores dygtige medarbejdere.

Med referencer til København Nordvests industrielle fortid formes tagryggen af vores nye 2. sal med et traditionelt shedtag, som er udstyret med et stort solcelleanlæg. Facaderne på 2. salen er beklædt med overfladebrændt træ, udarbejdet efter en gammel japansk teknik, ’Shou-Sugi- Ban’, der bringer varme og tekstur til bygningen.

”Vi har fået et topmoderne kontor med en arkitektonisk sjæl og historiske referencer til lokalområdet, et kontor med smukke omgivelser og et sundt indeklima for vores medarbejdere og gæster i huset. Det er et fantastisk velfungerende kontor, hvor vi kan trives, og hvor vi er så utroligt privilegerede at have pladeværkstedets historie og en helt unik arkitektur. Vi har derfor også en tro på, at ejendommen er sikret en lang og god levetid med alle de tiltag, vi har udført”, siger ESG & Bæredygtighedschef i AKF, Christian Gjessing Bruun.

Transformation fra autoværksted til vores hovedkontor

Vores hovedkontor er et tidligere autoværksted, som vi i 2018 har transformeret til kontor. I transformeringen har vi med respekt for den tidligere anvendelse af bygningen forsøgt at bevare det industrielle udseende og træk fra de oprindelige funktioner af bygningen.

”Vi så god mulighed for at bo i og omdanne vores egen ejendom til vores domicil, da det ligger centralt placeret i forhold vores øvrige eksisterende ejendomme. Huset var tidligere et pladeværksted med traditionelt højt til loftet, og vi så stort potentiale i at sætte vores eget præg på, hvordan vi ønsker at bo som ejendomsvirksomhed. Vi besluttede derfor at udføre og styre byggeriet selv, så vi løbende kunne disponere over mulighederne”, fortæller Teknisk Direktør i AKF, Vibeke Lorenzen.

Den nye 2. sal og tagterrasse er bygget ovenpå den eksisterende bygning og med stor respekt for omgivelserne og de eksisterende konstruktioner.

AKF hovedkontor på Bispevej i København Nordvest - solcelleanlæg

Vi skal være bedre til at udnytte, det vi har

Ejendommen havde i 2017 udtjent sin funktion som autoværksted, men bygningen i sig selv har masser af gode år i sig tilbage. I stedet for at rive ned og starte forfra, valgte vi derfor at transformere og renovere ejendommen til en ny og tidssvarende funktionalitet.

”De bevarede beton- og stålkonstruktioner kan siges allerede at have ’tilbagebetalt’ dele af klimaaftrykket fra deres produktion og opførelse, og om ikke andet har vi ’sparet’ at skulle producere helt nye konstruktioner med dertilhørende klimaaftryk. I renoveringen har vi samtidigt forbedret ejendommens energiforbrug, og vi har rent faktisk løftet ejendommens energimærke fra et C til et energimærke A, som er med til at reducere ejendommens fremadrettede klimaaftryk væsentligt. Derudover er vi specielt rigtig stolte over den måde, vi har været i stand til at få ejendommen til at bidrage til bevarelsen af København Nordvests kultur og historie”, fortæller Christian. Ved at udnytte et eksisterende tagareal til en tilbygning, er vi med til at reducere i bebyggelse på nye arealer, som dermed i stedet kan tjene andre formål.

Biobaserede og fornybar materialer

Facaden på 2. salen var oprindelig tiltænkt som en aluminiumsfacade med traditionel sten- eller glasuldsisolering. Vi valgte dog relativt sent i projektet at ændre facadebeklædningen til at bestå af overfladebrændt træ. Træfacaden er overfladebrændt for at sikre vejrbestandighed, som er en teknik, man kender helt tilbage fra vikingetiden og som blandt andet også ses anvendt i Japan og rundt omkring i norden i dag.

”Vi ønsker at samle erfaringer ved at udforske og afprøve innovative løsninger på et ansvarligt og veldokumenteret grundlag. Vi har fra starten været bevidst om, at der er en række uafprøvede og ubekendte faktorer i den biobaserede facadeløsning, vi har anvendt, men det har været en risiko, vi har været villige til at tage. Uanset hvad, vil vi nu blive klogere på løsningen, da vi går op og ned ad den på daglig basis. Vi, og resten af branchen, har brug for meget mere viden om biobaserede løsninger i dansk kontekst. Derfor er jeg også meget stolt af, at vi tør tage ansvar ved at afprøve sådanne nye løsninger på vores hovedkontor”, understreger Christian.

AKF hovedkontor på Bispevej

Kontoret er DGNB Guld-certificeret

Vores hovedkontor er certificeret til niveau guld efter DGNB for bygninger i drift. Certificeringsordningen for bygninger i drift har fokus på anvendelsen og driften af ejendommen og kan derfor forhåbentlig også bidrage til et øget fokus på en bæredygtig anvendelse af vores kontor. I forbindelse med certificeringsarbejdet har vi allerede indarbejdet flere best practices fra DGNB i vores daglige drift og anvendelse af ejendommen.

Vi vil sikre et rigtig godt indeklima

I forbindelse med tilbygningen har vi også installeret køl i hele ejendommen, så vi sikrer det bedst mulige indeklima. Udover installation af køl har vi også installeret indeklimamålere i alle arbejdsområder og mødelokaler i ejendommen. Indeklimamålerne måler på støj, lys, temperatur, luftfugtighed og CO2-indhold i luften. Målerne er sat op med et formål om at blive klogere på driften af ejendommen, så vi kan optimere på både energiforbrug og indeklima løbende på et databaseret grundlag. Indsatsen med at måle indeklimaet på vores kontor er samtidig en god test af udstyr og metode, som vi på sigt også gerne vil tilbyde vores lejere og særligt vores erhvervslejere.

📸: Kim Matthäi Leland og Drone Rune