Forbedringer

Som udlejer er vi meget åbne overfor muligheden for at der udføres forbedringer i boligen, og giver gerne råd og vejledning i forbindelse med forbedringsarbejdet. Lov om leje, i daglig tale Lejeloven, giver umiddelbart lejerne to muligheder for at forbedre lejemålet.

§62a forbedringer

Disse forbedringer er måske bedre kendt under navnet “Råderetten”, og omhandler lejers ret til at blive godtgjort økonomisk for forbedringer udført i lejemålet. For at du som lejer kan benytte dig af denne ret til godtgørelse for dine forbedringer, skal følgende vilkår være opfyldt:

  • Lejer skal forudgående anmelde de påtænkte forbedringsarbejder til udlejer (§62a, stk. 2).
  • Forbedringerne skal være rimelige og hensigtsmæssige. Udlejer kan f.eks. nægte lejer at forbedre det lejede, hvis der er tale om uhensigtsmæssige arbejder, f.eks. særlige luksusprægede eller energiforbrugende arbejder (§62a, stk. 3).
  • De afholdte udgifter skal kunne dokumenteres (§62a, stk. 4).

§62b forbedringer​

  • Denne type forbedringer betales af udlejer, mod at lejer får en fast månedlig huslejeforhøjelse. Forbedringerne sker på opfordring fra lejerne, og udlejer vurderer i hver enkelt sag, om det er økonomisk rentabelt at gennemføre forbedringsarbejdet på baggrund af bl.a. renteniveau, forbedringsarbejdets art og beløbet, der skal investeres.Der laves en skriftlig aftale lejer og udlejer imellem om gennemførsel af forbedringsarbejder i lejemålet, med en nærmere fastsat lejeforhøjelse til følge.

    Såfremt man som lejer er interesseret i en §62b forbedring, bedes man kontakte os telefonisk for en drøftelse af denne mulighed.

Kontakt os og hør nærmere

Vi har udarbejdet en blanket til anmeldelse af forbedringsarbejderne, som følger reglerne i §62a. ​Kontakt vores ejendomsadministration på kontakt@akfholding.dk, hvis du ønsker at få blanketten tilsendt eller ønsker at få yderligere vejledning omkring forløbet.